Regionerne informerer

Regionerne informerer

Region København 2018

Nyt fra RegionernePosted by København 27 Dec, 2017 08:45:53
På tærsklen til det nye år, er planlægningsarbejdet med sæson 2018 i gang.

Fra et af vore medlemmer som også er frivillig til Græsted Veterantræf er der indløbet en opfordring til at svinge forbi.
Træffet foregår i pinsedagene og jeg vil i det nye år bekræfte en dato hvor vi arrangerer fælleskørsel med opsamling undervejs.

Et andet medlem er ved at stable en mulig "Trackday" på benene og region København vil bidrage med koordinering mm. .. mere herom i 2018.

Andre foreløbige planer er en længere køretur evt. til Jylland og besøge et at vores medlemmers hygge værksted, og evt. en åben indkørselsdag(skrue arrangement) og grill her i København.

Dertil kommer de små lokale "meets" hvor vi uformelt kan stikke hovederne sammen. Har du ideer eller hvil du blot have lidt moralsk støtte til en arrangements idé/tur så kontakt endelig region CPH på
koebenhavn@dtak.dk


GODT NYTÅR !!!!

Handlingsplan regionerne, fortsat

Nyt fra RegionernePosted by København 13 Oct, 2017 17:13:01
Tidligere på sommeren orienterede jeg om det planlagte regionsarbejde.
Lidt skuffeende har flere regioner ikke vist interesse i at kommentere på det indledende oplæg.

Som koordinator havde jeg lagt op til et møde i løbet af efteråret, men dette aflyses grundet manglende tilslutning.

Efter planen skal arbejdet fremlægges på næste generalforsamling - vi må håbe der bliver noget at tale om til den tid!!


koordinator
1813 Daniel Read

Convoy update

Nyt fra RegionernePosted by København 08 Oct, 2017 12:58:33
Sidste lørdag fik vi aflsuttet årets sidste "officielle" køretur i region København.
Vi var 6 Triumphs som samlet ankom til Englænder træf i Høng. Kaffe og pølser fra retro pølle mobilen blev konsumeret, og vi fik sparket en del dæk.

Som regionskontaktperson fik jeg udfrittet de fremmødte fra klubben hvad de mente klubbens opgave var. Generel konsensus er, at den tekniske bistand og hjælp til indkøb af reservedele prioriteres højt. Hvordan det bedst løses må vi jo gruble på vinteren over.

Alt i alt en hyggelig dag.

Til Træf i Høng

Nyt fra RegionernePosted by København 03 Sep, 2017 10:39:24

Region CPH, fælles kørsel Englændertræf i 4270 Høng, lørdag d. 30 september fra kl. 10-16

Traditionen tro afholder Dansk Veteranbil Klub Englændertræf ved klubhuset i Løve.


Træffet er normalt velbesøgt af variereret isenkram fra den Britiske bilkulturs storhedstid, og da en af arrangørerne også er Triumph mand kan man være sikker på en varm velkomst. Forudgående tilmelding er ikke nødvendig.

I år forsøger vi os i DTAK region København med fælleskørsel/opsamling undervejs på ruten fra København til Høng, med planlagt ankomst til træffet ved 10tiden.

For de morgenfriske er der cars and coffee fra. Kl. ca. 07:45 til 08:15 i min indkørsel (2900) hvorefter vi sætter kurs mod (4270) Høng. (Rute oplysninger vedhæftet)

Vi samler biler op undervejs efter nærmere aftale på forudbestemte lokationer. (meld gerne ind i god tid, så jeg plotter disse punkter ind på ruten)

Link til træffet: https://www.facebook.com/events/121965524989333/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Kontaktperson DTAK København,
Daniel Read (medlemsnr 1813)
koebenhavn@dtak.dk

Regionsarbejdet, Handlingsplan

Nyt fra RegionernePosted by København 25 Jul, 2017 20:24:40
Trods en ganske kølig modtagelse på generalforsamlingen (se reff. på hjemmeside eller i klubbladet) er arbejdet med en handlingsplan for regionsarbejdet igangsat.

I første omgang mødes regionskontakterne i løbet af efteråret for at klarlægge hvordan arbejdet gribes an i de forskellige landsdele - hvad kan vi lære af hinanden og hvad er vores erfaringer ifbm. med lokale arrangementer/medlemmer etc..

Handlingsplanen fremlægges efter planen på generalforsamling 2018.

Koordinator
Daniel Read (1813) DTAK København

DTAK CPH på Gavnø juni 2017

Nyt fra RegionernePosted by København 06 Jul, 2017 14:16:55
DTAK CPH, havde lagt op til samling på Gavnø d. 11-06-2017.
Man skal skulle tro at medlemmerne havde læst redaktørens leder i seneste blad, for vi var kun 4 biler der havde aftalt at mødes.

3 Spits i convoy fra tanken Karlslunde (den ene skød dog forbi og blev indhentet ved Haslev) og en PIer fra Ruds Vedby.

Vel ankommet mødte vi 3 andre medlemmer i Heralds som selv havde taget turen og senere stødte et medlem mere til i sin spit ombygget til GT6.

Vejret viste sig fra sin fine side, og jeg fik som kontaktperson for København udfrittet alle medlemmer om godt og skidt ved klubben og ønsker til kommende arrangementer.

Mere om det senere.