Regionerne informerer

Regionerne informerer

Handlingsplan regionerne, fortsat

Nyt fra RegionernePosted by København 13 Oct, 2017 17:13:01
Tidligere på sommeren orienterede jeg om det planlagte regionsarbejde.
Lidt skuffeende har flere regioner ikke vist interesse i at kommentere på det indledende oplæg.

Som koordinator havde jeg lagt op til et møde i løbet af efteråret, men dette aflyses grundet manglende tilslutning.

Efter planen skal arbejdet fremlægges på næste generalforsamling - vi må håbe der bliver noget at tale om til den tid!!


koordinator
1813 Daniel Read