Regionerne informerer

April / maj 2018Nyt fra Regionerne

Posted by Nordjylland 15 Apr, 2018 23:56:41Referat RegionsmødeNyt fra Regionerne

Posted by København 08 Apr, 2018 17:05:55

På messen i Fredericia sidste i marts, mødtes repræsentanter for regionerne til møde omkring regions-arbejdet.

Referat vedhæftet her.

Regionsarbejdet, dagsorden til kommende mødeNyt fra Regionerne

Posted by København 17 Mar, 2018 12:05:37

For interesserede er dagsorden for regions-samarbejde projektet vedhæftet.

Køreteknisk kursusNyt fra Regionerne

Posted by København 17 Mar, 2018 12:03:39

MULIGHED FOR KØRETEKNISK KURSUS.
ET AF VORE MEDLEMMER HAR ET ARRANGEMENT I STØBESKEEN - NÆRMERE INFO FØLGER.

Region Nordjylland, Julefrokost 2017Nyt fra Regionerne

Posted by Nordjylland 06 Jan, 2018 00:28:08

Så blev der afholdt julefrokost i Nordjylland

Dejlig dag med mad og drikke, selvfølgelig også lidt pakkespil.
Vi hyggede og historierne gik over bordet.

Det var ikke kun den lille grønne der blev "bedugget" smiley


Region København 2018Nyt fra Regionerne

Posted by København 27 Dec, 2017 08:45:53

På tærsklen til det nye år, er planlægningsarbejdet med sæson 2018 i gang.

Fra et af vore medlemmer som også er frivillig til Græsted Veterantræf er der indløbet en opfordring til at svinge forbi.
Træffet foregår i pinsedagene og jeg vil i det nye år bekræfte en dato hvor vi arrangerer fælleskørsel med opsamling undervejs.

Et andet medlem er ved at stable en mulig "Trackday" på benene og region København vil bidrage med koordinering mm. .. mere herom i 2018.

Andre foreløbige planer er en længere køretur evt. til Jylland og besøge et at vores medlemmers hygge værksted, og evt. en åben indkørselsdag(skrue arrangement) og grill her i København.

Dertil kommer de små lokale "meets" hvor vi uformelt kan stikke hovederne sammen. Har du ideer eller hvil du blot have lidt moralsk støtte til en arrangements idé/tur så kontakt endelig region CPH på
koebenhavn@dtak.dk


GODT NYTÅR !!!!

Handlingsplan regionerne, fortsatNyt fra Regionerne

Posted by København 13 Oct, 2017 17:13:01

Tidligere på sommeren orienterede jeg om det planlagte regionsarbejde.
Lidt skuffeende har flere regioner ikke vist interesse i at kommentere på det indledende oplæg.

Som koordinator havde jeg lagt op til et møde i løbet af efteråret, men dette aflyses grundet manglende tilslutning.

Efter planen skal arbejdet fremlægges på næste generalforsamling - vi må håbe der bliver noget at tale om til den tid!!


koordinator
1813 Daniel Read

Convoy updateNyt fra Regionerne

Posted by København 08 Oct, 2017 12:58:33

Sidste lørdag fik vi aflsuttet årets sidste "officielle" køretur i region København.
Vi var 6 Triumphs som samlet ankom til Englænder træf i Høng. Kaffe og pølser fra retro pølle mobilen blev konsumeret, og vi fik sparket en del dæk.

Som regionskontaktperson fik jeg udfrittet de fremmødte fra klubben hvad de mente klubbens opgave var. Generel konsensus er, at den tekniske bistand og hjælp til indkøb af reservedele prioriteres højt. Hvordan det bedst løses må vi jo gruble på vinteren over.

Alt i alt en hyggelig dag.